top of page

​Photo:mayuco  / ​model : tsuzuki konatsu

​「金魚」

mg_2.jpg
mg_6.jpg
mg_4.jpg
mayuco_pic8.jpg
mayuco_pic11.jpg
mg_10.jpg
mg_9.jpg

​title「goldfish」

bottom of page